đÀO TẠO - CHIA SẺ KINH NGHIỆM

tính toán chọc thủng sàn theo TCVN 5574-2028
Tư vấn thiết kế

TÍNH TOÁN CHỌC THỦNG SÀN THEO TCVN 5574:2018

Tính toán chọc thủng sàn là một trong những yêu cầu tính toán bắt buộc phải làm trong quá trính tính toán để thiết kế kết cấu công trình xây dựng.

tính võng sàn BTCT
Đào tạo - Chia sẻ

TÍNH ĐỘ VÕNG SÀN BTCT THEO TIÊU CHUẨN TCVN 5574:2018 BẰNG SAFE

Tính độ võng sàn là một trong những yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính an toàn, kinh tế và thẩm mỹ cho công trình. Trong thiết kế, chúng ta luôn phải đảm bảo các cấu kiện đạt yêu cầu về độ bền (TTGH thứ nhất) và biến dạng (TTGH thứ 2).

SÀN BỊ NỨT, LỖI DO ĐÂU
Đào tạo - Chia sẻ

Sàn bị nứt, lỗi do đâu?

Sàn bị nứt là một trong những sự cố thường gặp trong xây dựng. Nó có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau,