TƯ VẤN GIÁM SÁT

Bất kể bạn đang xây dựng các tòa nhà, công trình cơ sở hạ tầng hay công trình công nghiệp, dự án của bạn cũng có rất nhiều nhà thầu cùng tham gia. Là đơn vị Tư vấn Giám sát độc lập giàu kinh nghiệm, LPC giúp bạn hoàn thành dự án đúng thời hạn và ngân sách, đồng thời đáp ứng tất cả các quy định và tiêu chuẩn chất lượng có liên quan.

Giải pháp Tư vấn Giám sát của LPC

  • Đội ngũ kỹ sư giám sát tại hiện trường để triển khai và thực hiện dự án của bạn một cách hiệu quả, theo đúng quy định và các tiêu chuẩn xây dựng, đúng tiến độ, giảm rủi ro kỹ thuật và các sự cố công trường;
  • Cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng, chứng chỉ giám sát theo quy định.
  • Architect or engineer on construction site looking at blueprints of building house, close up