bIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

BIM (Building Information Modeling) là quá trình tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình. Đây là cả một quy trình hoàn thiện từ giai đoạn tạo dựng mô hình 3D cho đến việc dùng mô hình đó trong giai đoạn thiết kế (hồ sơ bản vẽ), thi công (quản lý khối lượng, lập biện pháp, an toàn lao động…) và quản lý tòa nhà (bảo trì các thiết bị cơ điện nước), xuyên suốt vòng đời của công trình.

LPC định hướng đẩy mạnh việc triển khai BIM, triển khai các Dự án với Revit và Graitec cho các đơn vị nước ngoài,… và nghiên cứu viết và ứng dụng các phần mềm để tối ưu hóa trong việc quản lý, thiết kế và thi công.

Lợi ích tốt nhất của BIM chỉ có được khi triển khai BIM tốt, các hệ thống quản lý được tổ chức chặt chẽ, thông tin được chuyển giao thông suốt qua nhiều bộ phận khác nhau, nhiều tổ chức khác nhau. Con người, các quy trình và công nghệ là yếu tố then chốt, và các kỹ năng phần mềm chỉ mang yếu tố thúc đẩy, phương tiện để đạt được BIM.

giai-phap-bim

cam kết hiệu quả thực chất cho chủ đầu tư

16 năm kinh nghiệm làm xây dựng và ứng dụng giải pháp công nghệ, LPC nỗ lực không ngừng để khách hàng có được giải pháp tốt – chi phí hiệu quả và  công trình ưng ý nhất.