TRUYỀN THÔNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

blank
Tin tức - Sự kiện

Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Lời giải cho nỗi lo tính toán chi phí công trình

Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng chính là các tài liệu trình bày về những nội dung về sự cần thiết, trình bày về mức độ khả thi và về hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo mỗi phương án thiết kế của bản vẽ thi công xây dựng công trình có quy mô nhỏ, và làm cơ sở xem xét, quyết định về đầu tư xây dựng.

ĐÀO TẠO - CHIA SẺ

tính võng sàn BTCT
Đào tạo - Chia sẻ

TÍNH ĐỘ VÕNG SÀN BTCT THEO TIÊU CHUẨN TCVN 5574:2018 BẰNG SAFE

Tính độ võng sàn là một trong những yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính an toàn, kinh tế và thẩm mỹ cho công trình. Trong thiết kế, chúng ta luôn phải đảm bảo các cấu kiện đạt yêu cầu về độ bền (TTGH thứ nhất) và biến dạng (TTGH thứ 2).