DỊCH VỤ KHÁC

Là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới trong xây dựng tại Việt Nam, LPC mong muốn mở rộng các quan hệ hợp tác để góp phần đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ trong ngành. Phần nào đó đóng góp vào sự tiến bộ chung khi góp phần  tăng sức cạnh tranh và cơ hội phát triển bền vững cho các đối tác hợp tác.

cam kết hiệu quả thực chất cho chủ đầu tư

16 năm kinh nghiệm làm xây dựng và ứng dụng giải pháp công nghệ, LPC nỗ lực không ngừng để khách hàng có được giải pháp tốt – chi phí hiệu quả và  công trình ưng ý nhất.