DỰ ÁN TIÊU BIỂU

toa-nha-van-phong-shophouse-vidifi

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG + SHOPHOUSE`

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Duyên Hải
  • Địa điểm: Đình Vũ – Hải Phòng
  • Nhiệm vụ của LPC: Tổng thầu tư vấn thiết kế công trình