DỰ ÁN TIÊU BIỂU

quy-hoach-chi-tiet-nha-may-nuoc-mat

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC MẶT

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV TV ĐT Xây dựng Hiệp Thành
  • Địa điểm: Huyện Châu Thành – Tỉnh Sóc Trăng
  • Nhiệm vụ LPC: Quy hoạch chi tiết theo tỉ kệ 1/500