DỰ ÁN TIÊU BIỂU

khach-san-vi-khoa-hoc

KHÁCH SẠN VÌ KHOA HỌC

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vì Khoa học
  • Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng – TP Quy Nhơn – Bình Định
  • Nhiệm vụ của LPC: Nhà thầu tư vấn thiết kế địa phương. Liên danh với Milou Studio