DỰ ÁN TIÊU BIỂU

udic-west-lake

UDIC WESTLAKE

 • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng
  Đô thị UDIC.
 • Địa điểm: KĐT Nam Thăng Long – Tây Hồ – Hà Nội.
 • Số tầng: 23 tầng.
 • Số tòa: 3 tòa.
 • Tổng diện tích xây dựng: 107.920m2.
 • Loại Ubot sử dụng: H16+6, H20+8.
 • Nhịp: 8,4×7,2m.
 • Nhiệm vụ LPC: Tư vấn thiết kế kết cấu sàn; tư vấn,
  chuyển giao và cung cấp giải pháp sàn phẳng Ubot.