DỰ ÁN TIÊU BIỂU

nha-hang-huong-cang

NHÀ HÀNG TRUNG HOA – HƯƠNG CẢNG

  • Chủ đầu tư: Công ty CP khách sạn Du lịch –
  • Thương mại Tường Đức.
  • Địa điểm: Ngô Quyền – Hải Phòng.
  • Số Tầng: 2.
  • Diện tích sử dụng sàn Ubot: 387,94m2.
  • Loại Ubot sử dụng: H16+7+5 kết hợp ứng lực trước.
  • Nhịp: 17,5x5m.
  • Nhiệm vụ LPC: Tư vấn thiết kế kết cấu; tư vấn,
    chuyển giao và cung cấp giải pháp sàn phẳng Ubot.