DỰ ÁN TIÊU BIỂU

khu-nha-o-xa-hoi-thong-nhat

NHÀ Ở XÃ HỘI THỐNG NHẤT

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư
  phát triển Thống Nhất.
 • Địa điểm: Võ Cường – Bắc Ninh.
 • Số tầng: 20.
 • Số tòa: 4 – N1, N2, N3, N4.
 • Diện tích sử dụng sàn Ubot: 38.130m2.
 • Loại Ubot sử dụng: H13, H10.
 • Nhịp: 7x7m.
 • Nhiệm vụ LPC: Tổng thầu tư vấn thiết kế; tư vấn,
  chuyển giao và cung cấp giải pháp sàn phẳng Ubot.