THIẾT KẾ VÀ CẢI TẠO TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG

trung-tam-dich-vu-va-ha-tang-oto-thanh-cong
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Dịch vụ và hạ tầng ô tô Thành Công
  • Địa điểm: Huyện Gia Viễn – Tỉnh Ninh Bình
  • Công trình: Nhà Điều hành; Nhà Ăn; Cổng
  • Nhiệm vụ LPC: Tổng thầu tư vấn thiết kế và cải tạo, thi công công trình