DỰ ÁN TIÊU BIỂU

THIẾT KẾ VÀ CẢI TẠO TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
  • Địa điểm: KCN Gián Khẩu – Huyện Gia Viễn – Tỉnh Ninh Bình
  • Công trình: Nhà Điều hành; Nhà Ăn; Cổng
  • Nhiệm vụ LPC: Tổng thầu tư vấn thiết kế và cải tạo tổ hợp công trình theo công năng mới; Concept kiến trúc và cảnh quan.