KHU NHÀ Ở CHÚ THÀNH

khu-nha-o-chu-thanh
  • Chủ đầu tư: Chú Thành – Cô Lợi
  • Địa điểm: Tỉnh Hòa Bình
  • Nhiệm vụ LPC: Thiết kế cảnh quan; Tổng thầu tư vấn thiết kế và thi công công trình