DỰ ÁN TIÊU BIỂU

golf-hoang-gia

GOLF HOÀNG GIA – ROYAL GOLF CLUB

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư PV – INCONESS
  • Địa điểm: TP Tam Điệp – Tỉnh Ninh Bình
  • Công trình: Khách sạn 4* Golf 3 & 4
  • Nhiệm vụ của LPC: Tư vấn thiết kế cảnh quan; Tổng thầy tư vấn thiết kế và thi công công trình