DỰ ÁN TIÊU BIỂU

khu-nha-o-cong-nhan-xa-ho-dac-kien

KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN XÃ HỒ ĐẮC KIỆN

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ĐT Xây dựng Hiệp Thành
  • Địa điểm: Xã Hồ Đắc Kiện – Sóc Trăng
  • Nhiệm vụ của LPC: TVTK Kết cấu; Tư vấn chuyển giao và cung cấp giải pháp sàn phẳng UBOT