DỰ ÁN TIÊU BIỂU

trung-tam-thuong-mai-quan-6

TTTM QUẬN 6

 • Chủ đầu tư: Công ty CP ĐT & TM Hợp Phát.
 • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây
  dựng (CBM).
 • Địa điểm: Quận 6 – TP.HCM.
 • Tổng diện tích sàn Ubot: 24.000m2.
 • Loại Ubot sử dụng: H16.
 • Nhịp: 8x10m.
 • Nhiệm vụ LPC: Tư vấn thiết kế kết cấu, chuyển giao
  và cung cấp giải pháp sàn phẳng Ubot.