DỰ ÁN TIÊU BIỂU

tour-axa-cb31

Tháp AXA – CB31

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Địa điểm: La Defense – Courbevoie – Paris
  • Chiều cao: 231m
  • Diện tích: 79000 m2
  • Công năng: Văn phòng
  • Chủ đầu tư: SCI Vendome
  • Đơn vị thiết kế: Kohn Pedersen Fox (KPF), Saubot et Rouit As-sociés (SRA) et Coteba
  • Đơn vị thi công: Bouygues Construction
  • Nhiệm vụ LPC: Thầu phụ tư vấn thiết kế kết cấu

Tháp AXA là một tòa nhà chọc trời của khu La Défense, ngoại ô Paris, Pháp. Tháp AXA được xây dựng lần đầu năm 1974 với chiều cao 159 m và 40 tầng lầu. Từ năm 2007, người ta bắt đầu tiến hành cải tạo toàn bộ tòa nhà theo đó phần bên ngoài tòa nhà sẽ được thay đổi hoàn toàn, và AXA trở thành tòa nhà cao nhất khu La Défense.