DỰ ÁN TIÊU BIỂU

nha-cho-thue-paris-zac-17

NHÀ CHO THUÊ PARIS ZAC 17 – CLICHY BATIGNOLLES

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Địa điểm: Clichy Batibnolles, Paris, France 75017
  • Công năng: Khu nhà ở cho thuê, thành phố sinh thái
  • Nhiệm vụ LPC: Thầu phụ tư vấn thiết kế kết cấu