DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Lotissement-du-fort

Lotissement Du Fort

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Chủ đầu tư: SCI Fort d’ Issy
  • Công năng sử dụng: Nhà chung cư
  • Đơn vị tư vấn thiết kế cấu trúc: AS. Architectes-Studio
  • Đơn vị tư vấn thiết kế kết cấu: Bouygues Bâtiment
  • Đơn vị thi công: Bouygues Bâtiment
  • Nhiệm vụ của LPC: Thầu phụ tư vấn thiết kế kết cấu

Khu Lotissement Du Fort được xây dựng với một ước muốn tạo ra một trung tâm tiên tiến, phát triển với khoảng 1620 đơn vị, khu vực mua sắm và dịch vụ địa phương có diện tích khoảng 2000 m2. Các tòa nhà được thiết kế phù hợp với chất lượng môi trường cao nhất cùng rất nhiều khu vực công cộng, cơ sở vật chất mang tính sáng tạo cao, địa điểm này có thể mang lại cuộc sống lành mạnh và giải trí cho tất cả mọi người.