DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HÀM LONG

  • Chủ Đầu tư: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Hàm Long
  • Địa điểm: 14 – 16 Phố Hàm Long – Hoàn Kiếm – Hà Nội
  • Nhiệm vụ của LPC: Nhà thầu Tư vấn thiết kế và Thi công công trình