DỰ ÁN TIÊU BIỂU

tempus-stone-galaries-1

Tempus Stone Gallery

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH liên doanh Vinastone
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Nhiệm vụ LPC: Tư vấn thiết kế nội thất

 

tempus stone galaries 2 tempus stone galaries 3 tempus stone galaries 4