DỰ ÁN TIÊU BIỂU

nha-o-xa-hoi-dai-hung-phat

QUY HOẠCH KHU NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỂ BỐ TRÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

  • Chủ đầu tư: Liên danh Đại Hưng Phát – Thành Đông
  • Địa điểm: Xã Thụy Hòa – Huyện Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh
  • Quy mô quy hoạch: 9.4 ha
  • Nhiệm vụ của LPC: Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500