DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Nha-o-cho-cong-nhan-vien-khoa-hoc-cong-nghe

NHÀ Ở CHO CBCNV SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hà Nội
  • Địa điểm: Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội
  • Diện tích sử dụng sàn Ubot: 22.540 m2
  • Số tầng: 23 tầng
  • Nhiệm vụ của LPC: Tư vấn, cung cấp và chuyển giao giải pháp sàn phẳng UBOT