DỰ ÁN TIÊU BIỂU

khach-san-vinh-cuong

Khách sạn Vĩnh Cường

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

  • Dự án: Khách sạn Vĩnh Cường
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vĩnh Cường
  • Diện tích: 2800 m2
  • Địa chỉ: Đồng Hới – Quảng Bình
  • Số phòng: 95
  • Nhiệm vụ của LPC: Tổng thầu tư vấn thiết kế và tư vấn nội thất