DỰ ÁN TIÊU BIỂU

khach-san-sai-gon-book

KHÁCH SẠN SÀI GÒN BOOK

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phan Vũ Đà Lạt.
  • Địa điểm: Đà Lạt – Lâm Đồng.
  • Số tầng: 6
  • Tổng diện tích sử dụng sàn Ubot: 3100,8m2.
  • Loại Ubot sử dụng:H13+7, H20+7.
  • Nhịp: 10,4×7,2m.
  • Nhiệm vụ LPC: Tư vấn thiết kế kết cấu; tư vấn,
    chuyển giao và cung cấp giải pháp sàn phẳng Ubot.