DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Công ty CP Chứng khoán DSC

  • Chủ Đầu tư: Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
  • Địa điểm: Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Nhiệm vụ của LPC: Thiết kế và thi công nội thất