DỰ ÁN TIÊU BIỂU

chung-cu-vicostone

CHUNG CƯ VICOSTONE THẠCH THẤT

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VICOSTONE.
  • Nhà thầu: Công ty Cổ phần Vinaconex 6 & CPM.
  • Địa điểm: Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội.
  • Tổng diện tích sàn Ubot: 33.000m2.
  • Loại Ubot sử dụng: H16, H13.
  • Nhịp: 10m.
  • Nhiệm vụ LPC: Tư vấn, chuyển giao và cung cấp giải
    pháp sàn phẳng Ubot.