Nhà cho thuê Paris Zac 17 – Clichy Batignolles

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

  • Địa điểm: Clichy Batibnolles, Paris, France 75017
  • Công năng: Khu nhà ở cho thuê, thành phố sinh thái
  • Nhiệm vụ LPC: Thầu phụ tư vấn thiết kế kết cấu