Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách phân tích tỷ lệ cho xây dựng Bê tông cốt thép (RCC).

Bước đầu tiên để phân tích tỷ lệ là ước tính lao động, vật liệu, thiết bị và các mặt hàng linh tinh cho khối lượng bê tông cốt thép cụ thể.

Bước thứ hai là xác định thành phần cấu trúc cần phân tích tỷ lệ RCC, vì số lượng thép gia cường thay đổi theo tấm, dầm, cột, móng, Đường RCC…mặc dù số lượng vật liệu khác như cát, thô cốt liệu và xi măng vẫn giữ nguyên với cùng một thiết kế hỗn hợp (tỷ lệ trộn) của bê tông.

Tỷ lệ lao động cho công việc gia cố thay đổi với loại thành phần kết cấu khi số lượng thép gia cường thay đổi. Số lượng vật liệu như cát, xi măng và cốt liệu thô khác nhau tùy theo thiết kế hỗn hợp như M15 (1: 2: 4), M20 (1: 1.5: 3), M25, M30…

Ở đây chúng ta sẽ thấy phân tích tỷ lệ cho 1m3 bê tông cốt thép.

Dữ liệu cần thiết cho Phân tích tỷ lệ RCC:

1. Dự toán vật liệu:

Ước tính vật liệu bao gồm cát, xi măng, cốt liệu thô và thép cho một thiết kế hỗn hợp cụ thể. Chúng ta hãy xem xét một thiết kế hỗn hợp 1: 1,5: 3 cho thực hành ước tính của chúng tôi. Khối lượng khô của tổng số vật liệu cần thiết được coi là 1,54 lần khối lượng bê tông ướt, do các lỗ rỗng có trong cát và cốt liệu trong giai đoạn khô. Do đó, để tính toán, chúng tôi sẽ xem xét tổng khối lượng vật liệu cần là 1,54 m3 cho 1 m3 bê tông ướt.

a) Túi xi măng cần thiết:

Khối lượng xi măng cần cho 1m3 bê tông =

Sau đó số lượng bao xi măng (khối lượng một bao xi măng = 0,0347 m 3 )

b) Khối lượng cát cần thiết:

c) Khối lượng cốt liệu thô cần thiết

d) Ước tính thép gia cường:

Số lượng thép cần thiết phụ thuộc vào các thành phần của kết cấu, ví dụ: tấm, dầm, cột, móng, đường…. Để ước tính thép cần thiết, có hai phương pháp:

Phương pháp 1: khi chúng ta có bản vẽ có sẵn, chúng ta có thể tính tổng trọng lượng thép cần chia cho tổng khối lượng bê tông cho các thành phần khác nhau. Điều này sẽ cho chúng ta trọng lượng của cốt thép trên mỗi mét khối bê tông.

Phương pháp 2: giả định tỷ lệ phần trăm cốt thép cho các thành phần khác nhau. Sau đây là tỷ lệ thép gia cường thường được yêu cầu cho các thành phần khác nhau. Giá trị của nó có thể thay đổi từ cấu trúc đến cấu trúc và có thể được giả định từ các kinh nghiệm trong quá khứ của cấu trúc tương tự.

  • Đối với tấm = 1,0% khối lượng bê tông.
  • Đối với dầm = 2% khối lượng bê tông.
  • Đối với cột = 2,5% khối lượng bê tông.
  • Đối với đường RCC, khối lượng bê tông 0,6%.

Hãy lấy ví dụ về Cột RCC, trong đó yêu cầu gia cố là 2,5% khối lượng bê tông, trọng lượng thép yêu cầu sẽ là:

2. Yêu cầu lao động cho 1m3 của RCC:

Lao động cần thiết cho các ngày được đề xuất dựa trên số lao động cụ thể để hoàn thành công việc của nó với khốii lượng bê tông nhất định. Sau đây là các lao động cụ thể cần thiết:

  • Thợ xây: Theo Biểu giá tiêu chuẩn và phân tích tỷ giá, cần có một thợ xây trong 0,37 ngày.
  • Lao động: Một lao động không có kỹ năng cần thiết trong 3,5 ngày.
  • Người mang nước: Một người mang nước cần thiết trong 1,39 ngày.
  • Thanh uốn: Yêu cầu thanh uốn phụ thuộc vào trọng lượng của cốt thép. Hãy xem xét một thanh uốn được yêu cầu cho 100 kg thép như trong 1 ngày.
  • Toán tử trộn: Cần một toán tử trộn trong 0,0714 ngày.
  • Toán tử rung: Cần một toán tử rung trong 0,0714 ngày.

3. Thiết bị và các chi phí khác:

Thiết bị và các chi phí khác, chẳng hạn như phí nước, vật dụng linh tinh, dụng cụ và cách khắc phục, v.v … rơi vào khoảng 7,5% tổng chi phí vật liệu và lao động.

4. Lợi nhuận của nhà thầu:

Lợi nhuận của nhà thầu dao động từ 10% – 20%. Trong trường hợp này, giả sử nó là 15% tổng chi phí vật liệu, lao động và thiết bị.

Chúng tôi đã tính toán số lượng của mỗi mục trong 1 – 3 bước trên. Để phân tích tỷ lệ RCC, chúng ta cần nhân mỗi số lượng với tỷ lệ của chúng để có được số tiền cho mỗi hạng mục công việc. Giá sẽ thay đổi phụ thuộc vào địa điểm và thời gian. Khuyến khích nên giả định theo giá địa phương hoặc tỷ lệ tiêu chuẩn của khu vực thực hiện.

Tổng cộng của tất cả bốn hạng mục trên chính là tỷ lệ hoặc chi phí cho 1m3 bê tông.

Tham khảo bài viết gốc

TẢI XUỐNG: Bảng phân tích tỷ lệ RCC